รายงานการติดตามการจัดซื้อจ้าง ปีงบประมาณ 2562
   ดูรายการจัดซื้อจ้างทั้งหมด
   กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

© Mongkol Phaethongkham